RFSL Utbildning
Vi hjälper företag, organisationer och ledare i att bli mer inkluderande och hbtqi-kompetenta genom hbtqi-certifieringar, utbildningar och konsultuppdrag.

RFSL Utbildning AB är RFSL:s kunskapsföretag. Företagets syfte är att ge organisationer och företag kunskap och verktyg för att skapa tryggare miljöer och bättre bemötande av hbtqi-personer.

RFSL var först med att lansera hbtqi-certifering – sedan 2008 har aktörer över hela landet erbjudits RFSL:s hbtqi-certifiering. Över 550 verksamheter har genom åren blivit hbtqi-certifierade av RFSL.

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är Sveriges största medlemsorganisation för hbtqi-personer. RFSL har sedan organisationen bildades 1950 sysslat med informationsspridning och utbildning om hbtqi-personers livsvillkor och rättigheter. RFSL var också en pionjär i att introducera normkritik i Sverige.

RFSL Utbildning AB är helägt av RFSL och består av försäljning av hbtqi-certifieringar, utbildningar och konsultuppdrag. Överskott från RFSL Utbildning AB:s försäljning används för att finansiera delar av RFSL:s verksamheter för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i världen.

Här kan du läsa mer om RFSL Utbildning.


RFSL:s hbtqi-certifiering

Hbtqi-certifiering är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att motverka diskriminering och skapa en trygg arbetsmiljö och ett hbtqi-kompetent bemötande.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under ca 5 månader. Alla anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

Här kan du läsa mer om Hbtqi-certifieringen.