You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

RFSL Utbildning - Certifikat

Utfärdat av RFSL Utbildning AB

Hbtqi-certifiering är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en trygg arbetsmiljö och ett hbtqi-kompetent bemötande.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under ca 5 månader. Alla anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser för verksamhetens arbete med arbetsmiljö och bemötande utifrån ett hbtqi-perspektiv.. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

Lista över hbtqi-certifierade verksamheter

Frågor och svar om hbtqi-certiferingen

Läs mer om hbtqi-certifieringen

Ladda ner & Skriv ut Certifikat